MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC 6200 KÈM PHIN LỌC 6004

Mặt nạ 3M loại 6200 + phin lọc 6004 tính năng : được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm nông nghiệp, sản xuất hóa học, phòng thí nghiệm và ngành công nghiệp thực phẩm. Khi được trang bị thích hợp, giúp bảo vệ hô hấp khỏi amoniac và methylamine. Dùng cho mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt series 6000, 7000, FF-400.

Giá bán liên hệ