Mặt nạ 3M loại 7501 + phin lọc 6004 + tấm lọc 5N11 + nắp giữ 501

 • Bộ mặt nạ phòng độc 3M 5701 kèm Phin lọc 3M 6004
 • Tính năng :
  • Chống độc,
  • Lọc khói độc, bảo vệ hô hấp, chống khói, khí độc , hơi acid,
  • Lọc các chất độc hại, bảo vệ hô hấp trong nhiều môi trường bị ô nhiễm, nhiễm khí độc, acid, amoniac, bụi siêu vi, chất thải hữu cơ và vô cơ.
  • Lọc các dòng chất độc khí độc : OV/SD/HC/CL/HF/HS và các chất khí độc trong môi trường tự nhiên như SO2/HCL/CL2/HF/H2S
  • Môi trường sử dụng : bảo hộ lao động, chống khói khi xãy

Giá bán liên hệ