Kính Chắn Giọt bắn Phòng Dịch, KÍNH FACE SHIELD – HÀNG KINT’S CHÍNH HÃNG

75.000 

——- CHỐNG GIỌT BẮN

——- CHỐNG BỤI, KHÓI

——- CHỐNG SƯƠNG MÙ

—— BẢO VỆ MẮT KHI CHẠY XE MÁY

—— MẮT KÍNH 0 ĐỘ, KHÔNG GỢN SÓNG

——- KHÔNG GÂY CHÓNG MẶT CHO NGƯỜI SỬ DỤNG