CỌC TIÊU GIAO THÔNG, CỌC TIÊU CẢNH BÁO GT.70 – BẢO HỘ THÀNH PHONG

– Chiều cao: 70CM

– Đáy vuông: 34 x 34 cm

– Chất liệu: 100% HDPE

– Trọng lượng: 1.25 kg

– Loại: GT.70A, GT.70B, GT.70 D1

Giá bán liên hệ