CỌC GIAO THÔNG TRÒN LỚN GT.511

 CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Chiều cao: 72 CM

– Đáy vuông: 35,5 x 35,5 cm

– Chất liệu: 100% HDPE

– Trọng lượng: 2,9 kg

– Màu phản quang: Trắng

– Màu sắc: Màu đỏ cam

Giá bán liên hệ