Bình pccc, Bình bột ABC – 4kg Tomoken

 • Chủng loại : Bình xách Tay.
 • Chất chữa cháy : Bột ABC 60%.
 • Trọng lượng trong bình: 4kg.
 • Nhiệt độ làm việc:-10độC~55độ C.
 • Hiệu quả phun : Hơn 3m.
 • Thời gian phun khoảng:15 giây.
 • Chiều cao bình: 50cm.
 • Đường kính: 16cm.
 • Tổng trọng lượng bình: 6,2kg.
 • Bình mới : 100%.
 • Bình bột chữa cháy Tomoken thường được dùng cho văn phòng. Nhỏ gọn dễ dàng sử dụng.

Giá bán liên hệ