Bảng nội quy, tiêu lệnh, cấm lửa, cấm thuốc phòng cháy chữa cháy – Bảo hộ lao động Thành Phong

20.000 70.000 

KÍCH THƯỚC CHUẨN BỘ NỘI QUY TIÊU LỆNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

>> Tiêu lệnh chữa cháy: 32(cm) x 44(cm)

>> Cấm hút thuốc: 18(cm) x 40(cm)

>> Cấm lửa: 18(cm) x 40(cm)

>> Nội quy PCCC: 32(cm) x 44(cm)

Mã: 34 Danh mục: Từ khóa: