TẤM LỌC 5N11

  • Tiêu chuẩn NIOSH N95, lọc ít nhất 95% các hạt bụi siêu mịn có kích thước 0.3 micromet (PM0.3)
  • Sử dụng với nắp giữ tấm lọc 3M™ 501
  • Sử dụng cùng với nắp giữ 603 và 501 để giúp giảm mức độ phơi nhiễm bởi các bụi hạt
  • Phạm vi ứng dụng rộng rãi, lọc được bụi rắn kim loại, khói hàn cắt, gia công kim loại…

Giá bán liên hệ