THANG THOÁT HIỂM CUỐN MÃ TH56

Giới thiệu sản phẩm

Mã THBB-TH.56

Thang thoát hiểm cuốn 2 móc

Độ dài theo yêu cầu

Độ dày: 1,2mm

Màu sắc ống: Màu đồng

Khoảng cách giữa các bậc: 33 cm

Giá bán liên hệ